Aquacontrol Žilina – lokácia porúch vodovodných systémov, krtkovanie, čistenie kanalizácie, monitoring

Monitoring kanalizácie

 • modernou technológiou od DN50 po DN600
 • zistenie stavu kanalizácie
 • zistenie trasy kanalizácie
 • monitoring k odovzdaniu kanalizácie vo výstavbe

Krtkovanie, čistenie kanalizácie

 • kanalizačné prípojky
 • odpady
 • priemyselné objekty
 • kuchynské dresy, WC, sprchy
 • strešné zvody

Lokalizácia porúch rozvodov vody

 • rozvody pitnej a úžitkovej vody
 • rozvody teplej vody
 • rozvody podlahového a ústredného kúrenia

Vytyčovanie trás kanalizácie

 • vytýčenie trasy kanalizácie lokátorom
 • určenie hĺbky uloženia
 • lokalizácia revíznych šácht, kolien a kanalizačných prvkov

Skúšky tesnosti kanalizačných potrubí a stôk

 • skúšky tesnosti podľa normy STN En 1610

FOTOGALÉRIA

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok NONSTOP
Utorok NONSTOP
Streda NONSTOP
Štvrtok NONSTOP
Piatok NONSTOP
Sobota NONSTOP
Nedeľa NONSTOP

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

CERTIFIKÁTY

certifikované opravy prasknutých potrubí - Aquacontrol - Michal Sýkora