Spokojní klienti firmy Aquacontrol

Sates Morava spol. s r.o.

Objednávateľ  Ventúrska 7, 811 01 Bratislava
Kontaktná osoba  Ing. Martišík
Názov a číslo stavby Trenčianske teplice, č. 67002
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk
Miesto realizácie  Trenčianske Teplice
Rok realizácie vykonaných činností 2007

 

VÁHOSTAV – SK, a.s. 

Objednávateľ  Hlinská č. 40, 011 18 Žilina
Kontaktná osoba  Ing. Frič
Názov a číslo stavby Piešťany, Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV – časť 2. Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk, opravy kanalizácie bezvýkopovou technológiou, vytesňovanie a repasovanie kanalizačných šácht
Miesto realizácie  Piešťany
Rok realizácie vykonaných činností 2008 - 2009

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.

Objednávateľ  Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Kontaktná osoba  Ing. Vicena
Názov a číslo stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk, opravy kanalizácie bezvýkopovou technológiou a sanácie
Miesto realizácie  0kres Čadca
Rok realizácie vykonaných činností 2008 – 2009

MIVO, spol. s r.o.

Objednávateľ  Hanulova 24, 949 01 Nitra 
Kontaktná osoba  Ing. Blažko
Názov a číslo stavby Zásobovanie pitnou vodou a Kanalizácia Oravského regiónu
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk, opravy kanalizácie bezvýkopovou technológiou
Miesto realizácie  Lokca
Rok realizácie vykonaných činností 2008 - 2009

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s.

Objednávateľ 

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Kontaktná osoba  Ing. Vicena
Názov a číslo stavby Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno – časť kanalizácia Nová Stráž
Realizovaná činnosť TV monitoring, opravy kanalizácie bezvýkopovou technológiou
Miesto realizácie  Nová Stráž
Rok realizácie vykonaných činností 2009

ZIPP BRATISLAVA spol s r.o.

Objednávateľ  Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Kontaktná osoba  Ing. Dušan Hulín
Názov a číslo stavby Odvodnenie a čistenie odpadových vôd „Aglomerácia galanta“
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk, TV monitoring, opravy kanalizácie bezvýkopovou technológiou, lokalizácia netesností  
Miesto realizácie  Okres Galanta
Rok realizácie vykonaných činností 2009

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Objednávateľ  Hlinská č. 40, 011 18 Žilina
Kontaktná osoba  Ing. Omaníková
Názov a číslo stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
Realizovaná činnosť Opravy kanalizácie bezvýkopovou technológiou a sanácie
Miesto realizácie  Okres Čadca
Rok realizácie vykonaných činností 2009 - 2010

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Objednávateľ Hlinská č. 40, 011 18 Žilina
Kontaktná osoba  Ing. Frič 
Názov a číslo stavby Kanalizácia Liptovská Lúžna
Realizovaná činnosť Opravy kanalizácie bez výkopovou technológiou a sanácie  
Miesto realizácie  Okres Ružomberok
Rok realizácie vykonaných činností 2010 - 2011 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Objednávateľ  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Kontaktná osoba  Ing. Kubalík
Názov a číslo stavby Verejná kanalizácia
Realizovaná činnosť TV monitoring, opravy kanalizácie bez výkopovou technológiou, lokalizácia netesností  
Miesto realizácie  Okres Žilina
Rok realizácie vykonaných činností 2010 - 2011

VZ-SLUŽBY VAŽEC s.r.o.

Objednávateľ  Nábrežná 855, 032 61 Važec
Kontaktná osoba  p. Zubaj 
Názov a číslo stavby Kanalizácia Liptovská Lúžna, Važec, Východná
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk, opravy kanalizácie bez výkopovou technológiou a sanácie  
Miesto realizácie  Okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš
Rok realizácie vykonaných činností 2010 - 2011

BUPE s.r.o.

Objednávateľ  Šajdíkové Humence 109, 906 07 Šajdíkové Humence
Kontaktná osoba  Ing. Peter Buray
Názov a číslo stavby Kanalizácia Bobrovec
Realizovaná činnosť Skúšky tesnosti kanalizačných stôk, TV monitoring, opravy kanalizácie bez výkopovou technológiou, lokalizácia netesností  
Miesto realizácie  Okres Liptovský Mikuláš
Rok realizácie vykonaných činností 2011

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o.

Objednávateľ  Ul. 1. Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba  Ing. Bošanec
Názov a číslo stavby Kanalizácia Bobrovec, Kanalizácia Važec
Realizovaná činnosť Opravy kanalizácie bez výkopovou technológiou a sanácie  
Miesto realizácie  Okres Liptovský Mikuláš
Rok realizácie vykonaných činností 2011

FOTOGALERIA

 • ckfinder/userfiles/images/galerie/1.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/10.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/11.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/12.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/13.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/14.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/15.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/2.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/3.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/4.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/5.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/6.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/7.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/8.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/9.jpg