Aquacontrol Žilina - čistenie kanalizácie, opravy, monitoring

Monitoring kanalizácie

 • modernou technológiou od DN50 po DN600
 • zistenie stavu kanalizácie
 • zistenie trasy kanalizácie
 • monitoring k odovzdaniu kanalizácie vo výstavbe

Čistenie kanalizácie

 • kanalizačné prípojky
 • odpady
 • priemyselné objekty
 • kuchynské dresy, WC, sprchy
 • strešné zvody

Vytyčovanie trás kanalizácie

 • vytýčenie trasy kanalizácie lokátorom
 • určenie hĺbky uloženia
 • lokalizácia revíznych šácht, kolien a kanalizačných prvkov

Bezvýkopové opravy

 • opravy kanalizačných potrubí sanačnými vložkami

Injektáže a sanácie kanalizačných potrubí

 • odstraňovanie nátokov balastných vôd cez betónové prvky kanalizácie do systému

Skúšky tesnosti kanalizačných potrubí a stôk

 • skúšky tesnosti podľa normy STN En 1610

FOTOGALERIA

 • ckfinder/userfiles/images/galerie/1.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/10.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/11.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/12.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/13.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/14.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/15.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/2.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/3.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/4.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/5.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/6.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/7.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/8.jpg
 • ckfinder/userfiles/images/galerie/9.jpg